Vigtige arkiver og deres ressourcer vedrørende dansk videnskab

 

Vigtige arkiver og deres ressourcer vedrørende dansk videnskab

 

 


 

Rigsarkivet, København:

 

www.sa.dk

 

          · De højere læreanstalters arkiver

          · Statslige fondes og forskningsråds arkiver

          · Ministeriernes arkiver

             Undervisningsministeriet

             Kulturministeriet

             Indenrigsministeriet

             Landbrugsministeriet (KVL og forsøgsstationerne)

             Udenrigsministeriet (internationale relationer, kongresser m.m.)

          · Militærvæsenets arkiver

          · Private institutioners arkiver

          · Private arkiver

 

Erhvervsarkivet, Århus:

 

https://www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/organisation/erhvervsarkivet/om_erhvervsarkivet 

 

          · Private institutioners arkiver,

            f.eks. Akademiet for de tekniske Videnskaber

          · Private fondes arkiver

          · Brancheforskningsinstitutters arkiver.

          · Virksomheders arkiver 

         

Det kongelige Bibliotek, Håndskriftsafdelingen, København:

 

http://www.kb.dk/da/nb/materialer/haandskrifter/

 

          · Kulturpersoners private arkiver

          · Brevbasen

          · Billedsamlingen

 

Niels Bohr Arkivet, NBA:

 

www.nba.nbi.dk

 

          · Niels Bohrs personlige arkiv

          · Private arkiver fra en række danske fysikere

          · Billedarkiv

 

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab:

         

          · Selskabets arkiv

          · Biografiske materiale

          · Internationale relationer

          · Internationale kommissioner

 

Carlsbergfondets arkiv:

         

          · Ansøgninger til Carlsbergfondet

          · Korrespondance vedr. bevillinger

 

Sorø Akademis Bibliotek:

         

           · Diverse private arkiver med tilknytning til Sorø Akademi

         

IVSs arkiv, Aarhus Universitet

 

           · Private arkiver (Strömgren,  Hertzsprung, P. O. Pedersen etc.)

           · Observatoriearkiver

           · Videnskabelige selskabers arkiver

           · Carlsbergfondets Billedarkiv

 

Aarhus Universitets arkiv:

         

           · Omfattende samlinger: private arkiver og administrative papirer

 

Rockefeller Archive Center:

 

http://www.rockarch.org/ 

         

            · International Educationboard og Rockerfellerfondets donationer til danske

              institutioner og videnskabsmænd

 

Arbejderbevægelsens arkiv og bibliotek, København:

 

www.aba.dk

       

            · Diverse materialer


 

 Online søgemidler:

 

Danmarks Private Arkivdatabase: http://www.danpa.dk/

Håndskriftsafdelingen: http://www.kb.dk/da/nb/materialer/haandskrifter/kataloger.html

Rigsarkivet: http://www.ddd.dda.dk/ddakatalog/