Centaurus

Centaurus

Instituttet udgiver det internationalt anerkendte fagtidsskrift Centaurus. Tidsskriftet bliver publiceret af BlackwellMunksgaard. Det udkommer kvartalsvis og udgiver kvalitetsartikler, som bliver godkendt af internationale eksperter, inden for områderne matematikkens, naturvidenskabernes og teknologiens historie. Det blev grundlagt i 1950 som et internationalt tidsskrift for naturvidenskabens og medicinens historie af Jean Anker, biologihistoriker og overbibliotekar ved Universitetsbibliotekets 2. afd. (nu Danmarks natur-og lægevidenskabelige Bibliotek) i samarbejde med professor i fysik og fysikhistoriker Mogens Pihl, A. G. Drachmann, teknologihistoriker med speciale i oldtid og middelalder, samt Edvard Gotfredsen, professor i medicinhistorie og direktør for Medicinhistorisk Museum.


I 1963 overtog Olaf Pedersen det praktiske redaktionsarbejde, og det er siden blevet udgivet af medarbejdere ved instituttet her. I dag har man opgivet medicinhistorien, og tidsskriftet definerer nu sit felt som nævnt ovenfor. Alle instituttets faste akademiske medarbejdere sidder i redaktionen af tidsskriftet. Hertil kommer der et antal associerede redaktører, der hver især er førende inden for deres felter af videnskabshistorien.


Centaurus udgiver et bredt spektrum af artikler både tematisk og historisk. Af eksempler, der kan belyse dette, kan nævnes artikler om babylonske vandure af P. J. Huber og C. Michel-Nozières, en artikel om Oppenheimer og videnskabens væsen af M. A. Day, en artikel om vindkraft og elforsyningssystemer af M. Heymann og en artikel om Newtons brug af infinitesimalregning i Principia af N. Guicciardini. Desuden bringer Centaurus anmeldelser af videnskabs- og teknologihistoriske bøger.


Interesserede kan enten slå op BlackwellMunksgaards hjemmeside , hvortil der også er et link til online versioner af artiklerne, eller de kan henvende sig til vores bibliotek, hvor vi har en komplet samling af Centaurus.