Medarbejdere

Fastansatte

  • Kristian Hvidtfelt Nielsen, lektor og konst. centerleder: videnskabsformidling, populærvidenskabens historie, dansk videnskabs- og teknologihistorie, videnskabssociologi
  • Matthias Heymann, lektor: klima- og atmosfæreforskningens historie, energiteknologiens historie, ingeniørvidenskabernes historie, miljøhistorie
  • Samuel Schindler, lektor: forklaringsmodeller, teoretiske dyder og nyhedsværdien i teorivalg, teori-ladethed, rationalitet, integreret videnskabsfilosofi/historie

Emeriti/tidligere fastansatte

Teaching staff

Postdocs

PhD students