Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Specialeeksamen: Jeanette Gedsø

The Making of a Celebrity Scientist: Stephen Hawking’s Life in Physics and in Public

16.04.2019 | Kristian Hvidtfelt Nielsen

Dato tor 25 apr
Tid 14:15 15:15
Sted Aud. D1

Abstract

This master thesis will argue how and why Stephen Hawking became a face of science. His celebrity status is evident in the many obituaries written about his at the time of his death, on March 14th, 2018. This thesis will present some of Hawking’s scientific endeavors to illustrate the significance he had to science, theoretical physics and cosmology. Some of Hawking’s contributions to the public scene are also presented, analyzed and discussed with popular science in mind. Movie productions, TV appearances and rumors are also included here. This serves to demonstrate the point that fame doesn’t merely come from great achievements; the world must hear of those achievements. Thus, work in the public sphere will evidently grant a bigger chance for celebrity. Next, Hawking will embody Goodell’s visible scientist and Fahy’s celebrity scientist. Stephen Hawking possessed certain traits and underwent specific processes and indeed became a celebrity scientist. Lastly, the life after reaching celebrity status is examined and discussed. Tensions between the scientific community and the visible/celebrity scientists are evident and exemplified in the case of Stephen Hawking.

Resumé

Dette speciale vil kortlægge hvordan og hvorfor Stephen Hawking blev ét af naturvidenskabens ansigter udadtil. Hans berømmelse er tydelig i de nekrologer, der fulgte efter hans død den 14. marts 2018. Dette speciale vil redegøre for udvalgte dele af Hawkings faglige bidrag til naturvidenskaben, teoretisk fysik og nærmere bestemt: kosmologi. Hawking bidrog også til den offentlige sfære på den måde, at han skrev populærvidenskabelige bøger, han optrådte i TV dokumentarer og i TV shows. Disse offentlige bidrag er præsenteret, analyseret og diskuteret ud fra populærvidenskabelige værktøjer. Film om Hawking og rygter om hans privatliv er også inkluderet her. De offentlige optrædener illustrerer, at man skal gøre mere og andet end at bedrive videnskab for at blive en berømt videnskabsmand. Verden skal høre om vedkommendes bedrifter i naturvidenskab. Derefter vil dette speciale analysere Stephen Hawking som legemliggørelsen af Goodells ’synlige videnskabsmand’ og Fahys ’berømte videnskabsmand’. Stephen Hawking vil vise sig at passe på beskrivelsen for den synlige videnskabsmand og efterfølgende have gennemgået processen, som gjorde ham til en berømthed. Endeligt er livet efter berømmelse undersøgt og diskuteret. Det viser sig, at der er spændinger mellem det videnskabelige samfund og de berømte videnskabsmænd/kvinder. Eksempler på dette er belyst ved hjælp af Stephen Hawking.

Kandidateksamen