Aarhus Universitets segl

Exploring Greenland

Naturvidenskab, teknologi og politik

Et forskningsprojekt finansieret af Carlsbergfondet 2010-2013

Under Den Kolde Krig var Grønland af høj strategisk betydning for de to supermagter USA og Sovjetunionen. Grønland spillede også en afgørende rolle for det politiske og videnskabelige forhold mellem USA og Danmark. De mange militære aktiviteter krævede ny viden på mange fronter og med hjælp fra mange videnskabelige displiner. Grønland blev på denne måde et område, hvorom mange forskellige interesser samlede sig.

Der findes ingen omfattende studier af naturvidenskabelige forskningsaktiviteter i Grønland under Den Kolde Krig, kun nogle få begrænsede oversigter og studier af enkelte forskningsfelter. Dette forskningsprojekt sigter mod en mere omfattende historisk analyse - og dermed dybere forståelse - af de forskningsinitiativer, som involverede atomteknologi og de fysiske geovidenskaber, og som fandt sted i Grønland under Den Kolde Krig.

Projektet har til formål at undersøge:

  1. hvilke forskningsaktiviteter, der blev iværksat, og med hvilke resultater inden for de nævnte forskningsfelter,
  2. hvorledes forskningen blev påvirket af geopolitiske, militære, koloniale og miljømæssige interesser, og hvorledes forskningen selv udøvede indflydelse på disse,
  3. hvordan forskningsaktiviteterne blev formuleret og kommunikeret til såvel videnskabsfolk og den brede offentlighed.

Læs mere om projektet på den engelske projekthjemmeside.