Aarhus Universitets segl

MSc i Videnskabsstudie

Kandidatuddannelsen i videnskabsstudier

Kandidatuddannelsen i videnskabsstudier

Kandidatuddannelsen henvender sig til studerende, som har en bachelorgrad i natur- eller ingeniørvidenskaberne, og som har et ønske om at få yderligere perspektiver på naturvidenskabelig vidensproduktion, vekselvirkningen mellem videnskab og samfund, og udvikling af ny teknologi.

Kandidatuddannelsen foregår inden for rammerne af et mindre forskningscenter, hvor de studerende nyder godt af en tæt og uformel kontakt til underviserne samt et nært og rummeligt studiemiljø. Som kandidatstuderende vil du have gode chancer for at indgå i projekter, der er direkte relaterede til igangværende forskningsprojekter.

Kandidater i videnskabsstudier vil være godt rustet til at arbejde med kommunikation af naturvidenskabelig viden, undervisning eller konsulentvirksomhed. Også inden for forskningsadministration samt i videnintensive erhverv vil kandidaternes brede kompetencer være velegnede. Med de mange perspektiver fra videnskabsstudier vil kandidater også have gode muligheder for at indgå i tværfaglige team, der sætter naturvidenskab og teknologi i anvendelse i mange forskellige samfundsmæssige sammenhænge. Kandidatgraden kvalificerer til at tage en efterfølgende ph.d.-grad og en eventuel forskningskarriere inden for videnskabsstudier.

Læs mere om kandidatuddannelsen her.