Aarhus Universitets segl

Willers Legat

Willers Legat

Fondens formål er at støtte forskning og undervisning ved Center for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet. Til opfyldelse heraf driver legatet ejendommen Skånhøj 12, Fuglsø (Studiehuset), som stilles til rådighed for medarbejdere og studerende ved centret efter følgende kriterier:

 • Forskning eller studier: Ophold i Studiehuset med henblik på forskning eller studier er gratis for ansatte og studerende ved Center for Videnskabsstudier samt de institutter, som centret er og har været tilknyttet, hhv. Institut for Matematik og Institut for Fysik og Astronomi. Ved forsknings- eller studieophold betales for elforbrug.
 • For at sikre driften udlejes Studiehuset til andre formål i henhold til legatets fundats. Udlejning sker til brugere af Studiehuset på brugerlisten, som administreres af legatets bestyrelse. For at stå på brugerlisten skal man bidrage aktivt til Studiehusets drift, fx gennem regelmæssig deltagelse i halvårlige arbejdsdage (næstsidste søndag i marts og sidste søndag i september) og/eller ved varetagelse af andre arbejdsopgaver i forbindelse med leje af Studiehuset.

Leje af Studiehuset

Studiehuset kan reserveres ved henvendelse til Randi Mosegaard (randi@math.au.dk). For alle skoleferier (undtagen sommerferien) gælder det, at studiehuset først kan reserveres, når der er fire måneder eller mindre til feriens begyndelse, og som udgangspunkt kun for hele ferieperioden. Ønsker til reservation modtages gerne tidligere. I tilfælde af overbooking fordeles ferieperioder af bestyrelsen. Hvis der ikke er indkommet ønsker fire måneder før feriens begyndelse, kan studiehuset reserveres efter først-til-mølle-princippet i hele ferieperioden eller i delperioder. Frist for ønsker til sommerferien (ugerne 25-34) er fortsat d. 1. april, se nedenfor.

Vær opmærksom på:

 • I Studiehuset begynder og slutter et lejemål kl. 12. I weekender kan man dog have huset frem til søndag aften.
 • En aftale om lejemål er først gældende, når du har modtaget en bekræftelse pr. e-mail
 • Kode til nøgleboks tilsendes 3-4 dg. før ophold i Studiehuset.
 • Tjeklisten SKAL bruges ved ankomst/afrejse for hvert besøg i Studiehuset

Ledige perioder:

Sommerferien - søg inden 1. april

Ønsker du at reservere huset en uge i sommerferien (dvs. ugerne 25–34), skal du sende en e-mail til bestyrelsesformand Kristian Hvidtfelt Nielsen (khn@css.au.dk) SENEST DEN 1. APRIL. I tilfælde af overbooking fordeles ugerne af bestyrelsen. Du modtager svar senest 15. april. Medmindre andet er aftalt, begynder og slutter en sommeruge i Studiehuset lørdag kl. 12.Priser og betaling

Priser

 • I højsæsonen: 500 kr./døgn.
 • Resten af året: 300 kr./døgn og 800 kr./weekend fra fredag kl. 12 til søndag kl. 24.
 • For studerende ved Center for Videnskabsstudier gives der 33% rabat i lejen.
 • Forbrug af el: Lejere betaler deres forbrug af el. Prisen er 5,00 kr. per kWh. Elforbruget aflæses af lejeren og oplyses samtidig med indbetaling af leje. Se nedenfor.
 • Afbestilling: afbestilles et lejemål senere end tre uger før opholdet - og der ikke findes en anden lejer - betales 50% af lejen.

Højsæson

Højsæsonen er Påskeugen (inkl. 2. Påskedag), Bededagsferien, Kristihimmelfartsferien, Pinseferien, sommerferien fra midten af juni til slutningen af august (ugerne 25-34) og efterårsferien (uge 42, inkl. weekenden fre-søn i uge 41).

Betaling af leje

Leje betales efter ophold til kontonummer 1551 420 042 1197; i feltet til modtageren skrives datoer for ankomst og afrejse, samt elforbrug i  antal kWh.

Betaling skal falde senest 1 uge efter afrejse.

NB: Sidste tal på måleren er enere og ikke decimaltal.