Aarhus Universitets segl

Afhandlinger og opgaver

Kronologisk oversigt

Licentiat- og ph.d.-afhandlinger

2019

 • Karen Kiil Brøcker: Justifying the evidential use of intuitive judgements in linguistics

2016

 • Gunver Lystbæk Vestergaard: Where does science news come from? An industrial PhD thesis on the ecosystem of science news

2015

 • Nils Randlev Hundebøl: Constructing Climate Change; Diversity and Development in Climate Science, 1970-1995

2012

 • Laura Turner: Identities, Agendas, and Mathematics in an International Space

2009

 • Hans Henrik Hjermitslev: Debating Darwinism in Denmark, 1859-1920

2008

 • Rikke Schmidt Kjærgaard: Framing science and technology. Media, narratives and policy

2007

 • Hanne Møller Andersen: Veje til motivation og læring. Et studie af elevers opfattelse af forskellige faktorers betydning for motivation og læring i kemi- og biologi undervisningen på teknisk gymnasium
 • Kristine Hays Lynning: Kampen om dannelsesbjerget. En analyse af debatter om naturvidenskabernes rolle i det danske gymnasium i forbindelse med skolereformerne i 1903 og 1958 

2006

 • Lars Brian Krogh: "'Cultural border crossings' i fysikundervisningen". Unges forhold til fysik i et kulturelt perspektiv

2005 

 • Henrik Knudsen: Konsensus og konflikt. Organiseringen af den tekniske forskning i Danmark 1900-60

2004

 • Simon Olling Rebsdorff: The Father, the Son, and the Stars. Bengt Strömgren and the History of Twentieth Century Astronomy in Denmark and in the USA

2003

 • Terese M. O. Nielsen: Arguments for realism in mathematics: from Gödel to indispensability

2002

 • Henrik Kragh Sørensen: The Mathematics of Niels Henrik Abel - Continuity and New Approaches in Mathematics During the 1820s 

2001

 • Kristian Hvidtfelt Nielsen: Tilting at windmills. On actor-worlds, socio-logics, and techno-economic networks of wind power in Denmark, 1974-1999

2000

 • Anita Kildebæk Nielsen: The Chemists. Danish Chemical Communities and Networks, 1900-1940
 • Anja Skaar Jacobsen: Between Naturphilosophie and Tradition. Hans Christian Ørsted's Dynamical Chemistry

1998

 • Erik van der Vleuten: Electrifying Denmark. A symmetrical history of central and decentral electricity supply until 1970

1995

 • Hans Buhl: Buesenderen - et komparativt studium af Poulsen-systemets opfindelse, udvikling og innovation i Danmark, England og USA
 • Kurt Ramskov: Matematikeren Harald Bohr

1988

 • Keld Nielsen: Another kind of light - The Work of T. J. Seebeck and his collaboration with Goethe

1979

 • Jesper Lützen: The prehistory of the theory of distributions 

1978

 • Jens Thorsen: Udviklingen af Niels Bohrs stødteori i perioden 1912 til 1927

1975

 • Niels Therkel Jørgensen: En oversættelse og kommentar til Horrebow, "Adytum Astronomiæ"

1974

 • Kristian Peder Moesgaard: Licentiatforelæsning holdt 1974, baseret på tre artikler: 1) The 1717 Egyptian Years and the Copernican Theory of Precession.2) Copernican Influence on Tycho Brahe. 3) How Copernicanism Took Root in Denmark and Norway

Prisopgaver ved Aarhus Universitet 

1968

 • Kurt Møller Pedersen: Analogien mellem optik og mekanik i historisk belysning

1966 

 • Jørn Kræmmer Nielsen: Regnbueteoriens udvikling med særligt henblik på perioden efter Descartes

1965 

 • Bent Søren Jørgensen: Eudiometriens udvikling og betydning for den nyere kemis gennembrud

1964

 • Ole Knudsen: Udviklingen af Newton's mekaniske anskuelser frem til tiden omkring 2. udgave af 'Principia'

Specialer

2019

 • Jakob Dam Mønsted: Process reductionism: Reverse-Engineering a Process Ontology for Biology
 • Jeanette Gedsø: The Making of a Celebrity Scientist: Stephen Hawking’s Life in Physics and in Public
 • Mariam Tizar Hansson: Citizen Media Science: Danmarks Radios Citizen Science-samarbejde med ScienceAtHome
 • Katrine Brinkmann Jensen: Piger og STEM: En teoretisk undersøgelse af pigers fravalg af STEM

2011

 • Stine de la Motte Clausen: Forklaringer i fysikundervisningen
 • Louise Gjerlev Jensen: Indre og ydre motivation i kemiundervisningen
 • Christian Koch Danielsen: CAS-værktøjer i gymnasieskolens matematikundervisning
 • Pernille Hoveroust: Kan elever med matematikskræk hjælpes med matematisk problemløsning?
 • Tina Andersen: Casestudie af gymnasieelevers arbejde med Socio-scientific issues i biologiundervisningen på STX
 • Jens Kristian Schack Jensen: Tolstoj eller telefonbog 

2010

 • Mette Have: Lærer og elevers brug af skriftlig feedback i fysikundervisningen
 • Eva Lykkegaard Poulsen: Interessante interessebetragtninger
 • Vibeke Sauer Panyella: Gymnasieelevers opfattelse af og interesse for biologisk orienterede universitetsstudier - aspekter af et studievalg
 • Jens Bak Rasmussen: Talentudvikling i naturfag
 • Henrik Nørregaard: Et naturhistorisk museums betydning for tilegnelse af naturfaglig forståelse
 • Ditte Jacobsen: Betydning af udlandspraktik for udvikling af bioanalytikerfaglighed 
 • Dorrit Hansen: Der er 1000 veje.... Læreres tanker om naturvidenskab og natur/teknik 
 • Jørgen Haagen Petersen: Hvordan bliver gode ideer fra læreruddannelsen til en del af læreres PCK? 

2009

 • Birgitte Veng: Etik og moral i forhold til klimaændringerne, et studie af værdier og præmisser
 • Nicolaj Merrild Andersen: En kemilærers tænkning og praksis vedrørende det eksperimentelle arbejde samt hvordan disse påvirkes ved at stifte bekendtskab med strukturerede strategier
 • Christian Skjødt Pedersen: Udvalgsaksiomet og abstrakt matematik
 • Max Wilken Pedersen: En analyse af "Journal für die reine und angewandte Mathematik" i perioden 1826-1855
 • Ulrik Hvid Antonsen: Studieretningsprojekter i matematik og samfundsfag
 • Louise Pold Thomsen: Elevers faglige udbytte og oplevelser af individuelle og gruppeprægede evalueringsmetoder (CSE) 

2008

 • Birgitte Lund Nielsen: Praksis i spil - i læreruddannelsens naturfaglige linjefag
 • Jacob von Lillienskjold: Vekselvirkninnger mellem termodynamikken og opfindelsen af dieselmotoren
 • Charlotte Autzen: Galathea3 - En jagt på rollemodeller i et hav af formidling
 • Linda Sloth Vinther: Miljø og medier i biologiundervisningen
 • Maiken Martens Korsgård Larsen: Biologilærens fagdidaktiske overvejelser i forbindelse med planlægning og afvikling af undervisning

2007

 • Niels Holm Ellitsgaard: Samspillet mellem diskursive og kognitive elementer i forbindelse med  læring
 • Jo Emilie Gertz: Var Kurt Gödel PLATONsk platonist
 • Michael Bødker Petersen: Fysik C niveau - en lærebog om energi baseret på en analyse af didaktiske principper.
 • Gitte Holt Jensen: Museer - formidling & læring
 • Marco N. Pedersen: Wasan - Die japanische Mathematik der Tokugawa Ära
 • Louise Ørum Olesen: Kan studiet af hjernen fortælle os noget om læring?
 • Christian Frickmann Rohde: Fra elektrongas til strengeffekt. Thomas-Fermi modellen og ligedannethedsbetragtninger i fysikeren Jens Lindhards hovedværker
 • Mikkel Hjort Simonsen: Tænketræning i gymnasiet

2006

 • Dan Poulsen: Bag om hverdagsforestillingerne
 • Knud Sørensen: Quaternionic electrodynamics 
 • Kristian Danielsen: Matematikken som trædesten, Forholdet mellem matematik og filosofi i Proklos´
 • Maibritt Kerner: Datalogiens tidlige historie i Århus, optakt, kontekst og etablering
 • Bjarke Møller Madsen: Energi, bæredygtig udvikling og ressourceudnyttelse 

2005

 • Susanne Æbelø: Dansk landmåling med fokus på Th. Bugge (1740 - 1815)
 • Jacob Hansen: Giotto - constructing a space mission: a study of the European Space Agency's organization, through actor - network analysis of the space science mission Giotto
 • Anne Haarmark: En kosmisk teori i kontekst: Svate Arrhenius og teorien om drivhuseffekten.
 • Marie Antonsen: Mary Somerville (1780-1872): 1800-tallets britiske naturvidenskabsdronning
 • Claudia Brandt: Hypatia: hvad kan vi med nogenlunde sikkerhed sige om Hypatias liv og virke som matematiker og filosof og om hendes indflydelse i samtiden og på eftertiden?
 • Inger Lebech Kaagaard: Videnskaben i Virkeligheden - Fagopfattelser og synet på videnskab blandt fysik/kemi- og biologilærere i gymnasiet

2004

 • Maiken Lolck: Klima, Kold Krig og iskerner: en historie om baggrunden for dansk iskerneforskning og den første internationale dybdeboring i Grønland
 • Kristian Bánkuti Østergaard: Fredning af rødspættebestanden i Nordsøen og Østersøen, 1899-1914
 • Michael Thomsen: Aspekter af den ikke-euklidiske geometris historie. - Inspirationsmateriale til matematikinteresserede gymnasieelever

2003

 • Lennart Kiil: Kampen om Darwins sjæl: sociale og epistemiske faktorer
 • Marie Louise Thomsen: Den tidlige molekylærbiologis udvikling og institutionalisering i Danmark (1932-1970)
 • Rikke Schmidt Larsen: Mellem matematik og kunst: et studium af Piero della Francesca
 • Merete Henriette Overgaard Lemke: Platon og matematikken: Platons matematiske kunnen, hans matematiksyn og dets betydning for udviklingen af idélæren
 • Michael Lund Christensen: Vejen til den elektrosvage teori - eller historien om gaugeteoriens indtog i fysikken

2002

 • Klaus Rasmussen: Danmarks engagement i CERN 1950-70
 • Henrik Zederkof: Videnskabens dynamik og rationalitet hos Thomas S. Kuhn og Paul K. Feyerabend

2001

 •  Kim Brig Madsen: Galileis astronomiske beviser for det kopernikanske system
 • Jesper Krogh Petersen: Er der nogen? Danske forestillinger om liv uden for Jorden fra det nittende århundrede til første verdenskrig
 • Claus Festersen: Mathematik und Philosophie in Wittgensteins Tractatus
 • Laila Zwisler: Redegørelse for den historiske og sociologiske baggrund for den såkaldte 'Science Wars', sammen med en nøjere beskrivelse af Alan Sokals bidrag.
 • Randi Ravnborg Nielsen: Robert Woodhouse og The Analytical Society. Opgøret med fluxionerne i Cambridge i første halvdel af 1800-tallet
 • Bjarne Aagaard: Patologiske funktioners historie og Lakatos
 • Torsten Ørhøj: Kunstig radioaktivitet - et nyt atom

2000

 • Liv Tind Hauch: Carsten Hauch. En redegørelse for Carsten Hauchs biologiske arbejder og deres placering i samtidens biologiske og filosofiske strømninger
 • Viktor Kristensen: Algebraens fundamentalsætning med speciel vægt på Eulers og Gauss' bidrag
 • Frank Daniel Carlsen: Planetteorier fra Ptolemaios til Copernicus
 • Jesse Louie Jeppesen: Poncelet og den projektive geometri. Poncelets Traité des propriétés projectives des figures og dens plads i geometriens historie
 • Jesper Degn Nielsen: The Collective Model of the Atomic Nucleus. Its Origins and Early History
 • Marlene Hoffmann: Fra tal til algebraer. Den britiske begyndelse i 1830'erne og aspekter af den tyske fortsættelse op til 1890
 • Lise Husted Kjelstrøm: Ouverture til summabilitetsteorien for divergente rækker. En dialog mellem skjult information, paradokser og stringens
 • Mads Kleis Møller: Dam og de blødende kyllinger. Historien om Henrik Dams opdagelse af K-vitaminet og den nobelpris der fulgte

1999

 • Simon Olling Rebsdorf: Milne's kosmofysik. En undersøgelse af E.A. Milnes levnedsforløb og hans forsøg på at reformere fysikken 
 • Malene Marie Bak: Christian Heinrich Pfaff og kontroversen om Volta-søjlen 1828-1845
 • Marianne Jørgensen: Newton som person og matematiker
 • Mads Jensen: Euler og et af hans glemte værker. En biografi af Leonhard Euler og en analyse af " Introductio in analysin infinitorum " - bind II
 • Lene Vestergaard: Kemi og Kolera. En analyse af Om de sandsynlige Aarsager til Choleraens ulige Styrke...

1998

 • Martin Juul: Louis de Broglies bølgeteori: dens forudsætninger og dens modtagelse
 • Ali Ibrahim Moussa: Al-Kashi's Arithmetic. A Commented Translation of Parts of Miftah al-Hisab
 • Jan Tapdrup: Textbooks in Transition: Disciplinary and taxonomic developments in examples of late 18th century natural philosophy
 • Hanne S. Kristoffersen: Zeppelinernes storhed og fald. Et komparativt teknologihistorisk studium af zeppelinerne i perioden 1900-1937
 • Jonas Cilieborg: Relativitetsteoriernes modtagelse i Danmark 1910-1930
 • Henning Westphael: Fluxionsregningens første hundrede år, hermed specielt en vurdering af om den var påvirket af prioritetsstriden om ophavsretten til differentialregningen eller af andre faktorer
 • Eva Lundbek Hansen: Geometri i Danmark før 1800: specielt en undersøgelse af lærebøger skrevet af danske forfattere med henblik på undervisning i geometri

1997

 • Kristian Hvidtfelt Nielsen: Vindmølleteknologi - et teknologihistorisk studium af danske og amerikanske vindmøller før 1962 med fokus på aktør-netværk-analyser af hhv. Gedser-møllen og Smith/Putnam-vindturbinen 
 • Henrik Thørring Mikkelsen: Trykte danske aritmetik lærebøger indtil år 1800
 • Henrik Vind Nielsen: 14C-datering - en kontekstuel teknologihistorisk analyse af 14C-dateringens udvikling og implementering i arkæologien
 • Terese M. O. Nielsen: Hvilken Frege? Resnik og Dummett om Matematikkens Filosofi
 • Thomas Peter Asaa: Woldemar Voigts teori for Zeeman-effekten
 • Stine Balslev: Fra vision til videnskab - Benzenstrukturens opdagelseshistorie 1865-1900
 • Morten Hauch: Bernard Bolzano. Bolzanos tidlige matematiske arbejder set i relation til hans matematikfilosofi
 • Rikke Hedehus: Matematisk fysik eller fysisk matematik? Komparative studier af Greens og Gauss' arbejder med potentialteori fra begyndelsen af 1800-tallet
 • Jakob Poulsen: Gustav Jaumanns teori for katodestråler
 • Tina Johanneson Smedegaard: Euler i Skt. Petersborg. Hans praktiske virke og to af hans bøger publiceret i Skt. Petersborg: Rechenkunst og Vollständige Anleitung sur Algebra
 • Pia Riber Kristensen: Kontroversen om elektronteorien for organiske reaktioner
 • Trine Lohse Guld: Hamilton og Kvaternionerne
 • Flemming Munksgaard Møller: Fjernsyn i Danmark: Et studium af fjernsynets teknologiske udvikling, belyst gennem analyser af de sociotekniske og institutionelle forhold, 1932-1954

1996

 • Anne Gammelgaard: Gen Refleksioner - En Fremstilling af Richard Dawkins og hans kritikere 
 • Per Bøggild: Foundations of Geometry i et historisk perspektiv
 • Morten Zimmer Clemmensen: Magnetiske monopoler
 • Niels K. Henriksen: Girolamo Saccheri og geometrien
 • Tenna Theilgaard Andersen: Girolamo Cardano: Hans liv og matematiske virke

1995

 • Gert Hedegaard Jensen: Indførelsen af infinitesimalregning i det danske gymnasium & det første halve århundredes lærebøger i faget
 • Jørgen Krogh: Fysikkens virkelighed: Realismedebattens positioner og en undersøgelse af fysikkens teoretiske entiteters eksistens
 • Hanne Hautop Lund: Lange bølger og stor effekt: Marconiselskabets udvikling i perioden 1897-1918
 • Anja Skaar Jacobsen: Nyere fortolkninger af kvantemekanikken og måleproblemet

1994 

 • Christie Roy: Fysiolog og naturforsker. Daniel Friedrich Eschricht (1798-1863)
 • Dan Søren Frederiksen: Poppers falsifikationisme: Kritik og anvendelse
 • Ingelise Jensen: Poincarés Analysis situs . Et studium af Analysis situs med særligt henblik på Poincarés ideer om homologi og fundamentalgruppen

1992

 • Dorthe Lisette Nielsen: De lineære ligningssystemer fra oldtiden til slutningen af 1800-tallet 
 • Kurt Ramskov Laursen: Aspekter af de trigonometriske rækkers historie: De trigonometriske rækkers udvikling indtil slutningen af 1800-tallet med hovedvægten lagt på perioden fra Riemann til du Bois-Reymond
 • Margit Stougaard Christiansen: Termodynamikken 1850-1865. Med særlig vægt på Clausius' arbejder
 • Bjarne Østergaard: Logaritmens udvikling

1991

 • Gunvor Maria Juul: De to første bøger af Bombellis L'algebra
 • Claus Jønge Jungersen: Perspektivlære 

1990

 • Steen Nørgaard: Elliptiske funktioner og kompleks funktionsteori 1825-1860. Aspekter af inversionsproblemet for elliptiske integraler set i relation til udviklingen af en kompleks funktionsteori i Frankrig
 • Ole Poulsen Brok: En redegørelse for Ernst Carl Abbe's liv og virke, specielt hans indsats i mikroskopteorien

1989

 • Kirsten Kragbak: Udviklingen af teorien for optisk dispersion i den gamle kvantemekanik, med særligt henblik på perioden 1913-21
 • Bent Ladegaard: Mekanisk integration: Træk af planimetrenes og beslægtede instrumenters historie med speciel vægt lagt på udviklingen af den grundlæggende teor

1988

 • Jesper Schou-Jørgensen: Kvantemekanik for elektroner i krystaller, 1926-1933
 • Pia Villadsen: Teorier for den kemiske binding, med særligt henblik på perioden 1926-31

1985

 • Jens Hede Jensen: Astronomi i Danmark på Christian IV's tid eksemplificeret ved Christianus Severinus Longomontanus
 • Jacob Kiilerich Hansen: Grundlag for og administration af kemisk arbejdsmiljølovgivning i Danmark

1984

 • Peter Køcks Nielsen: En oversigt over udviklingen af interferometermethoder i radioastronomien frem til aar 1960
 • Niels Larsen-Ledet: Udviklingen af retarderede elektrodynamiske potentialer i det 19. århundrede
 • Martin Schmidt: Diracs og Jordans transformationsteori

 

1983

 

Keld Nielsen : Thomas Johann Seebeck. En oversigt over hans liv og arbejde, og hans baggrund i det videnskabelige og filosofiske miljø i samtidens Tyskland, med særlig vægt på hans opdagelse af termoelektriciteten

 

Asger Spangsberg Christensen : Matematik i Tyskland i det 19. århundrede. En undersøgelse af matematiske begrebers udvikling og udbredelse i takt med ændringer af de institutionelle rammer. Sammen med Klaus Thomsen

 

Klaus Thomsen : Matematik i Tyskland i det 19. århundrede. En undersøgelse af matematiske begrebers udvikling og udbredelse i takt med ændringer af de institutionelle rammer. Sammen med Asger Spangsberg Christensen

 

1982

 

Peter Heiberg Petersen : Fysik og kemi i Tyskland i det 19. århundrede - En oversigt med særligt henblik på udviklingen af de industrielle rammer. Sammen med Troels Lange

 

Troels Lange : Fysik og kemi i Tyskland i det 19. århundrede - En oversigt med særligt henblik på udviklingen af de industrielle rammer. Sammen med Peter Heiberg Petersen

 

1981

 

Jørgen Christensen : Industrialiseringen i Danmark ca. 1800-1875, specielt den kemiske industri eksemplificeret ved tændstikindustrien (politiske, økonomiske og forskningsmæssige forhold). Sammen med Lærke Thorling

 

Ole Fuglsang : Babyloniske Planetteorier. En oversigt over planetteorierne i den Babyloniske astronomi, herunder en redegørelse for, hvorledes disse teorier kan udledes udfra samme type af simple observationer, som findes rapporteret i Babyloniernes astronomiske dagbøger

 

Pia Holdt : Perspektivteoriens historiske udvikling fra omkring 1300 til omkring 1650 belyst ved en gennemgang af det matematiske indhold af udvalgte dele af perspektivtraktater fra den nævnte periode

 

Ole Schou Pedersen : Pioneerwork for a new chemical industry in a new country. The Birkeland-Eyde arc-furnace and hydro

 

Lærke Thorling : Industrialiseringen i Danmark ca. 1800-1875, specielt den kemiske industri eksemplificeret ved tændstikindustrien (politiske, økonomiske og forskningsmæssige forhold). Sammen med Jørgen Christensen

 

1980

 

Erik Pedersen : Bidrag til beskrivelse af statistikkens udvikling 1880-1930

 

Søren Balle : En kommenteret udgave af traktaten De nobilitate astronomiae (MS CLM 14 401, 180r-182v)

 

Niels Just Mikkelsen : Røntgenspektroskopiens udvikling i perioden 1895-1914

 

1979

 

Niels Elbrønd Hansen : En historisk redegørelse for fissionens opdagelse

 

Finn Hjortshøj : En oversigt over William Huggins's astrospektroskopiske arbejder

 

Jens Peter Kristensen : Træk af historien om matematiske modeller for Brownsk bevægelse før første fjerdedel af 1900-tallet

 

Olaf Møller Nielsen : En kritisk oversigt over de teoretiske forklaringer af dia-, para-, og ferromagnetisme i perioden 1900 - ca. 1920

 

Thomas Schøtt : Fundamental Research in Small Countries: Mathematics in Denmark 1928-1977

 

1978

 

Christian Bech Sørensen : Teorier for radiobølgers udbredelse 1901-1932

 

Eigil Dixen : Begyndelsen på atomenergiforskningen i Danmark

 

Anni Jensen : H. A. Lorentz' teorier for fiksstjerneaberration

 

Henning Langkjer : En historisk-kritisk oversigt over den astro-arkæologiske litteratur

 

 

1977

 

Leif Thy : Thomas Young og optikken i begyndelsen af 1800-tallet

 

1976

 

Jesper Lützen : Funktionsbegrebets udvikling fra Euler til Weierstrass

 

1975

 

Poul Erik Mortensen : Betydningen af den eksperimentelle udforskning af kanalstråler i perioden 1898-1919 for Astons konstruktion af massespektrografen

 

Ole Norling-Christensen : Den historiske udvikling indtil ca. 1860 (Karlsruhekongressen) af anvendelsen af damp- og gasdensiteter i kemisk praksis og teori med en særlig vurdering af Amedeo Avogadros placering i det historiske forløb

 

Jens Thorsen : Der ønskes en kritisk gennemgang af udviklingen af Saturn-lignende atommodeller til og med Bohr's model fra 1913. Specielt ønskes en redegørelse og vurdering af disse atomers stabilitet

 

Bent Ole Vogel : Om solure med særligt henblik på samlingen i Den gamle By i Århus

 

1974

 

Lis Homann Jespersen : Kummers teori om ideale tal og dens indflydelse på idealteoriens opståen

 

Knud Erik Nielsen : Grundtrækkene i Helmholtz' elektrodynamiske potentialteori, samt en historisk redegørelse for dens forudsætninger og betydning, med særlig vægt på en sammenligning med Maxwell's teori

 

Mogens Nielsen : Irrationalitetsteoriens udvikling i det 5. og 4. årh. f.Kr. belyst ved en analyse af matematikhistorikeres hypoteser for denne udvikling

 

1973

 

Kirsten Frandsen : En kritisk-historisk Undersøgelse af de vigtigste fysiske Modeller for Krystallernes Struktur med Hovedvægt på Tiden fra Haüy til Bravais

 

Bjarning Christian Grøn : Transscription med oversættelse og kommentar til afsnittet om formørkelser i manuskriptet Circulus solis dicitur esse ecentricus

 

Tove Nørgård Jensen : Træk af cycloidens historie, med særlig vægt på John Wallis' arbejder

 

1972

 

Hannelore Erika Klembt Andersen : En redegørelse for Konrad von Megenbergs skrift Quaestiones in tractatum de sphaera

 

Christian Holst Andresen : Matematiske teorier for jordens form fra Newton til Clairaut

 

Niels Hartvig Bandholm : De ikke-elektriske affinitetsteorier indtil ca. 1830, med hovedvægt på perioden omkring indførelsen af den antiflogistiske kemi

 

Johannes Thulesen Dahl : Tidlige kemiske anvendelser af Clausius' mekaniske varmeteori

 

Finn Schytz Juul : Hovedtræk af termodynamikkens udvikling fra Carnot til Clausius

 

Niels Therkel Jørgensen : En indledning til Peder Horrebows manuskript Adytum Astronomiæ med en kommenteret gennemgang af indholdet i de første 13 kapitler

 

Søren Bünger Sylvest : a) Bidrag til Zeises biografi. b) En fremstilling og kritisk vurdering af hans arbejder over merkaptaner og platin-ætylen-komplekser

 

Knud Erik Sørensen : En kritisk gennemgang og vurdering af Marcus Marcis: De Proportione Motus (Prag 1639)

 

1971

 

Jens Rechendorff : Udviklingen af de mekaniske modeller for beskrivelsen af den optiske dispersion

 

1970

 

Henrik Prip Bonnesen : En kommentar til traktaten De triplici loco cuiuslibet planete i forbindelse med en oversættelse og transscription af MS British Museum Cotton App. VI, 63vb - 70ora

 

Kristian Hjerrild : En indledning til traktaten De triplici loco cuiuslibet planete i forbindelse med en oversættelse og transscription af MS British Museum Cotton App. VI, 63vb - 70ora

 

Steen Hoffmann : Elektricitet og magnetisme i tiden før og omkring Ørsted's opdagelse af elektromagnetismen

 

Ove Hvid-Hansen : En redegørelse for Saturn-teorien i Ptolemaios' Almagest

 

Ove Pedersen : En redegørelse for bestræbelserne på at beskrive energifordelingen i normalspektret til og med år 1900

 

Glob Riber : En historisk oversigt over den eksperimentelle og teoretiske udforskning af stoffers opførsel i magnetiske felter i perioden fra diamagnetismens opdagelse til ca. 1860

 

1969

 

Poul-Erik Andersen : En redegørelse for spektralanalysens oprindelse

 

Hans Erik Hansen : En redegørelse for Blasius de Parma's traktat Questiones de latitudinibus formarum

 

Peter Heegaard Jørgensen : En historisk oversigt over teorierne for solsystemets udvikling indtil 1940

 

1968

 

Lars Ebbensgaard Andersen : Den begrebsmæssige udvikling indenfor den kinetiske gasteori op til 1900

 

Arne Aggergaard Mikkelsen : En oversigt over den såkaldt energetiske skoles udvikling og betydning for fysikken

 

Flemming Christian Nielsen : Pseudosfæren og den ikke-euklidiske geometri

 

Finn Nygaard : Transskription og oversættelse af Richard Swineshead's Questio de motu locali med indledning og kommentar

 

Ole Wang-Nielsen : Webers kraftlov

 

1967

 

Gordon Jones : Joule's Early Researches

 

Kristian Peder Moesgaard : Det copernicanske system

 

1966

 

Lydik Garm : Transskription, oversættelse og astronomisk kommentar til Profatius Judaeus' traktat om kvadranten ( Inc. Cum scientia artis astronomiae )

 

Ellen Stengaard Munkholm : Om Newton's Organic Description of Curves

 

Kirsti Møller Pedersen : Robervals kinematiske tangentmetode

 

1965

 

Paul Hartvig : Om Jupitermånerne i det 17. århundredes astronomi og fysik

 

Jørn Kræmmer Nielsen : Om regnbueteoriens udvikling med særligt henblik på den fysiske optiks bidrag

 

Jørgen Milert Møller : Om de matematiske metoder i babylonsk og græsk astronomi belyst gennem eksempler

 

Kurt Møller Pedersen : En undersøgelse (i moderne formulering) af Lagrange's fremstilling af mekanikkens almindelige principper

 

1964

 

Hans Erik Schrøder : De vigtigste dynamiske modeller for atomets struktur før Niels Bohrs teori af 1913

 

Hovedfagsopgaver

 

2001

 

Merete Lemke : Berkeley som matematiker og filosof

 

Klaus Rasmussen : Big Science - Antal, teknologi og organisering

 

2000

Henrik Knudsen: Det teknisk-videnskabelige Forskningsråd: en beretning om småkævl og teknisk forskning

 

Jesper Krogh Petersen : Aristoteles' Elementteori

 

Susanne Æbelø : Maria Gaetana Agnesi, som formidler af differentialregning. En komparativ analyse af Agnesis Instituzioni Analitiche og l'Hospitals Analyse des infiniment petits , samt en kontekstuel biografi af Agnesi.

 

Randi Ravnborg Nielsen : Kepler's Stereometri

 

1999

 

Marlene Hoffmann : Albrecht Dürer som matematiker

 

1998

 

Jesse Louie Jeppesen : Euklid's femte postulat

 

Lise Husted Christensen : Måltro repræsentation af tredimensionale objekter i arkitektur og matematik

 

Laila Zwisler : Antikkens teknik

 

1997

 

Jesper Degn Nielsen : Telegrafens to efterfølgere - opfindelsen af telefoni og trådløs telegrafi

 

Jan Tapdrup : Fysik ved Københavns Universitet 1800-1850: Institutionelle forandringer, undervisning og eksaminer

 

Bachelorprojekter

 

2010

Joakim Eskildsen: Matematik og musik i et videnskabshistorisk og -teoretisk perspektiv

Jesper Bjørnholt: Differentialregningens indførsel i det danske gymnasium

Eskil Simon Kanne Wadsholt: På sporet af Leibniz's uendeligt små differentialer

Andreas Hermansen: Matematikkens kreativitet

 

2009

Louise Flyger Jørgensen: Nullets historie, stor ståhej for ingenting

Bettina Dahl Laursen: Beviser og bevisførelsens rolle i gymnasiet

Michael Hedegaard Madsen: Descartes søger sikker viden

Sasha Witt: Pythagorærerne: deres livsanskuelse, deres matematik og deres tilgang til inkommensurable størrelser

 

 

2008

 

Mikael Stenvang: Begrundelsesproblemet og den ny matematik

Jens Kristian Schack Jensen: Pierre de Fermat - talteoretisk arbejde fra 1636 til 1644

Mikkel Vestergaard Laursen: Det gyldne snit

 

2007

 

Anne Aasborg: École polytechnique

Christian Skjødt Pedersen: Kuhnske revolutioner i matematikken

Max Wilken Pedersen: Binominialligningens historie

 

2006

 

 

Lisa Henriksen : Meddelser fra Carlsberg Laboratoriet 1875 - 1910: "Intet må hemmeligholdes"

2005

Jo Emilie Gertz : Platon: staten - filosofi & matematik

 

2004

 

Jørgen W. Lassen : Cantors studium af ordinaltal og kardinaltal

 

Anders Seeberg : Matematikkens grundlag: om matematisk sandhed

 

2003

 

Marco Nørskov Pedersen : Auszüge aus Freges "Grundlagen der Arithmetik" mit Schwegewicht auf seine Kritik an Kant und Mill

 

Tine Due Bluhme : Proces-tænkning: en mulig løsning på det problemfyldte forhold mellem naturvidenskab og teologi?

 

Marie Antonsen : De første kvindelige naturvidenskabelige akademikere i Danmark: kvinder uddannet på Polyteknisk Læreanstalt og ved Københavns Universitets matematisk-fysiske faggrupe i perioden 1875-1925

 

Jacob Olsen : Et trekantsdrama: János Bolyais opdagelse af ikke-euklidisk geometri

 

2002

 

Mikkel Hjort Simonsen : Københavnerånden

 

Franz Graf-Stuhlhofer : Lebensalter und wissenschaftliche Kreativtät: zum Jung-Entdeckertum in Physik

 

2001

 

Kim Lund Larsen : Matematisk strukturalisme

 

Kristine Lynning : Lys og Liv. En Studie af H. C. Ørsteds teori om det Skønne med Lyset som ledetråd og gennemgående eksempel

 

1999

 

Poul Mølbjerg Jeppesen : Vakuum fra Aristoteles til Galileo

 

Bifagsopgaver

 

2003

 

Maiken Lolck : Fra vejrstatistik til istidsdynamik: en historie om klimaforskningens udvikling fra 1945 - 1980

 

2002

 

Martin Anker Nielsen : Emil Fischer og biokemiens oprindelse

 

2001

 

Jesper Risager : Einsteins vej til den generelle relativitetsteori

 

2000

 

Henrik Knudsen : Det teknisk-videnskabelige Forskningsråd - en beretning om småkævl og teknisk forskning

 

1991

 

Sandra Britz : The Mesopotamian Systems of Quadratic Equations. A Statistical report of the quadratic problems found on the Cuneiform tablets translated by Neugebauer and Sachs, bind I-V.