Aarhus Universitets segl

Jakob Dam Mønsted, specialestuderende

Koblingen af filosofien, kemien og biologien er jo genial

Da Jakob Dam Mønsted søgte efter en overbygning på sin bachelor i molekylærbiologi blev han ved et tilfælde bekendt med kandidatuddannelsen ved Center for Videnskabsstudier. I dag er han specialestuderende ved centeret. Her kombinerer han sine bredspektrede interesser for det naturvidenskabelige og det filosofiske. Består verdenen af fysiske substanser, eller er alt omkring os blot processer, der forløber i tid og rum?

Jakob Dam Mønsted holder af at filosofere over sådanne spørgsmål. Umiddelbart kan hans passion for filosofien fremstå som et kvantespring fra den verden af hvide kitler og utallige timer i laboratoriet, som Jakob blev introduceret til på sin bachelor i molekylærbiologi. Imidlertid finder Jakob koblingen mellem kemi, biologi og filosofi både naturlig og værdifuld.

- Hvis man som jeg ønsker en bred forståelse af verdenen, er det en genial kobling. På den ene side har man kemien og biologien, der giver en grundlæggende forståelse af den fysiske verden, vi befinder os i. På den anden side giver filosofien og metafysikken mulighed for at stille spørgsmål om, hvad viden er, og hvorfor vi ved det, vi gør. Det kunne være spørgsmålet om, hvorvidt vores viden er egentlige åbenbaringer af den fysiske verden, eller om den udløber af den måde, vi vælger at se verdenen på igennem vores instrumenter, fortæller Jakob.

Nederst på listen

Selv om Jakob i hele sit uddannelsesforløb har haft en interesse for såvel det naturvidenskabelige som det humanistiske, var det et rent tilfælde, at han endte på en kandidat, hvor han kunne kombinere de to fagområder.

- Selv om mit bachelorprojekt på molekylærbiologi var stærkt forankret i videnskabsfilosofien, anede jeg ikke, at der var en overbygning, hvor jeg kunne arbejde videre med lignende problemstillinger. Da jeg skulle søge om optagelse på en kandidat, sad jeg og kiggede listen over AU’s kandidatuddannelser igennem. Og dér, nederst på listen under ”v”, fandt jeg videnskabsstudier. Jeg tænkte med det samme, at det selvfølgelig bare var det, jeg skulle lave, fortæller Jakob og tilføjer:

- Når man som naturvidenskabelig vælger den kandidat, der ligger umiddelbart i forlængelse af ens bacheloruddannelse, bygger man hovedsageligt blot videre på den viden, man har i forvejen. Med videnskabsstudier breder man i stedet sin viden ud i en hel ny dimension. I stedet for blot at gå i dybden inden for et bestemt fagområde, får man en bredere forståelse af verdenen. Det er det, der tiltaler mig.

Personligt berigende og relevant

Netop den brede forståelse af verdenen, man får ved at fusionere den hardcore naturvidenskab med emner som videnskabshistorie, -sociologi og -filosofi, er ifølge Jakob en personlig berigelse. Men selv om hans arbejde med forskellige projekter på Center for Videnskabsstudier i høj grad er drevet af hans egen nysgerrighed, mener han også, at de emner, han beskæftiger sig med, ikke kun kommer ham selv til gode.

- Tag et emne som procesfilosofien, som jeg skriver speciale om lige nu. I procesfilosofien bliver den mate-rielle verden ikke anskuet som en ”verden af ting” men i stedet beskrevet som forløbet af processer. Vi ved jo, at alt det, vi betragter som ”ting”, lige fra kaffekopper til stjerner, er både foranderlige og forgængelige. Derfor kan det måske være frugtbart at forstå verdenen som et forløb af processer, der interagerer med hinanden. En sådan forståelse kan muligvis bidrage med en indsigt, der kan lede naturvidenskaben på sporet af nye forskningsspørgsmål, slutter Jakob.