Aarhus Universitets segl

Rejselegater

Willers Legat udbyder rejselegater a 5.000 eller 10.000 kr.

Willers Legat har til formål at støtte forskning og undervisning i videnskabshistorie samt relaterede fag. Legatet har hjemme ved Center for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet.

Der udbydes årligt et antal rejselegater a 5.000 eller 10.000 kr. til forskere, undervisere og studerende. Legaterne skal gøre det muligt for modtagerne at gennemføre rejser til udlandet i forbindelse med deres forskning og/eller undervisning og uddannelse i videnskabshistorie samt relaterede fag.

Der er to frister årligt. Ansøgninger om midler til andet end rejser vil ikke komme i betragtning. Rejser skal være gennemført senest ved udgangen af året efter, at ansøgningen er modtaget. 

Ansøgninger skal indeholde kort beskrivelse af rejsens formål, destination og varighed, højst 500 ord. Der skal vedlægges et budget for rejsen med information om ansøgt/modtaget støtte fra andre legater eller fonde. Det skal fremgå, om der søges om 5.000 eller 10.000 kr. legat.

Senest tre måneder efter hjemkomst skal der indsendes en kortfattet afrapportering med beskrivelse af rejselegatets anvendelse.

Alle kan søge legaterne. Studerende og ansatte ved Center for Videnskabsstudier vil qua fondens formål have fortrinsret.

Ansøgningsfrist: 1. april og 1. november

Ansøgninger og afrapporteringer sendes til bestyrelsesformand Kristian Hvidtfelt Nielsen: khn@css.au.dk