Aarhus Universitets segl

Borgerne og bibliotekerne ind i forskningen

Minihøring om nye partnerskaber for citizen science i Danmark, fredag 20. november, kl. 13-15 (online)

Citizen science kombinerer god videnskabelig forskning med borgerinddragelse og medbestemmelse. Det er et internationalt voksende forskningsfelt med stort potentiale for forskning, formidling af forskning og den demokratiske samtale om og med forskning. Også herhjemme vokser citizen science inden for mange forskellige fagområder.

Denne høring sætter fokus på hele det danske citizen science-felt med særligt fokus på borgernes og bibliotekernes rolle. Spørgsmålet er, hvordan vi får borgere og bibliotekerne ind i forskningen – og forskningen til at spille tættere sammen med civilsamfundet.

Program

Ordstyrer og moderator: Lise Brix, videnskabsjournalist

13.00-13.10 Velkomst og introduktion ved Thomas Kaarsted, souschef ved Syddansk Universitetsbibliotek1

3.10-13.30 Oplæg om det danske citizen science-landskab ved Gitte Kragh, Torben Esbo Agergaard og Kristian Hvidtfelt Nielsen, Aarhus Universitet. Oplægget er baseret på ny udgivelse på Aarhus Universitetsforlag med kortlægning af projekter, litteraturstudium og spørgeskema – udgivelsen bliver distribueret gratis til alle deltagere inden høringen

13.30-13.40 Spørgsmål fra deltagerne

KORT PAUSE

13.45-14.15

Oplæg og kommentarer ved indbudt panel (10 min til 1.-3.):

  • Dick Kasperowski, lektor ved Göteborg Universitet og leder af det svenske projekt Arenor för samverkan via medborgarforskning (ARCS)
  • Maja Horst, professor i ansvarlig teknologi ved DTU
  • Bertil Dorch, bibliotekschef ved SDUB
  • Kristian Hvidtfelt Nielsen, lektor, Aarhus Universitet

14.15-14.55 Dialog i panelet og evt. spørgsmål fra deltagerne

14.55 Afrunding og tak for i dag

Online afvikling via Zoom - Tilmelding senest 20. november: https://sdu-dk.libcal.com/event/3633447?f=h

Minihøringen er arrangeret af projektet Identificering af fag- og forskningsbibliotekernes rolle ift. udbredelse og understøttelse af Citizen Science, ledet af Syddansk Universitetsbibliotek og støttet af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF, nu nedlagt).  

Læs også Danmark halter bagud med citizen science