Aarhus Universitets segl

Citizen Science i Midten

Vellykket inspirations- og netværkssymposium med fokus på citizen science i Midtjylland

Tirsdag den 22. august afholdt Aarhus Universitet i samarbejde med Aarhus Kommune og Central Denmark EU Office et inspirations- og netværkssymposium, hvor projekter og initiativer med fokus på citizen science blev præsenteret. Til symposiet, som blev afholdt på Dokk1, havde deltagerne mulighed for at informere hinanden om de tværsektorielle gevinster der kan være ved at bedrive citizen science. Blandt deltagerne var kommunale og regionale medarbejdere, forskere, kulturaktører, personer fra erhvervslivet og civilsamfundet, der arbejder med eller ønsker at implementere projekter med citizen science i Region Midtjylland.

Mens midtpunktet var borgerdrevne og borgerinvolverende videnskabelige processer, var eftermiddagen workshops tematiseret indenfor både biodiversitet, digitalt medborgerskab, fødevarer klima & grøn omstilling, kultur & demokrati samt sundhed og velfærd. Her blev vidensdeling og inspiration centralt og der blev introduceret til metoder og greb samt formidlet erfaringer på tværs. Deltagerne havde under eftermiddagens workshop rig mulighed for at netværke og idégenerere og der blev sået frø til fremtidige citizen science-projekter, som vil kunne gavne både offentlige myndigheder, virksomheder, forskningsinstitutioner og borgerne selv.

Billeder taget af Lina Link og Christian Bech Astrup