Aarhus Universitets segl

Forskningsnetværk for videnskabsteori

FKK-bevilling til Hanne Andersen: "Research network in philosophy of science"

Hanne Andersen modtager FKK-bevilling (DKK 1.007.542) til forskningsnetværk om videnskabsteori.

Formålet med FKK-Forskernetværk er at bidrage til at styrke geografisk og institutionelt spredte forskningsområder, hvor udbygning af internationale relationer vil være af stor værdi. FKK støtter også netværk, der senere kan resultere i større projekter eller større tværgående forskergrupper på tværs af institutionsgrænser, herunder mellem kulturforskningsinstitutioner og universiteter. FKK støtter kun forskernetværk med en bred deltagerkreds.