Aarhus Universitets segl

Klimamodelleringens historie

FKK-bevilling til Matthias Heymann med projektet: "Shaping cultures of prediction: Knowledge, Authority, and the Construction of Climate Change"

Matthias Heymann har modtaget bevilling (DKK 6.471.821) fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation til forskningsprojekt om klimamodelleringens historie.

Projektet undersøger fremkomsten af klimamodellering som "cultures of prediction", idet der fokuseres på den formative periode mellem 1960 og 1985.

Klimamodellering har spillet en betydelig rolle ved skabelsen af nutidens konsensus angående klimaforandring. Den videnskabelige konsensus er dog samtidig med til at skjule de meget håndfaste interesser, sociale relationer og komplekse forhandlinger, der går forud for etableringen af konsensus.

Konsensus udjævner både den underliggende mangfoldighed af videnskabelige opfattelser og den komplekse historiske proces, hvori den er blevet til.

Projektet sigter mod at analysere de videnskabelige konflikter, sociale processer og underliggende antagelser, der har bidraget til 1) fremkomsten af klimamodellering som fremherskende forskningsstrategi, og 2) den kontroversielle anvendelse af klimamodeller som redskab til at lave forudsigelser.

Klimamodellering og anvendelsen heraf har i dag opnået en hegemonisk status blandt en diversitet af videnskabelige kulturer. Projektet vil vise, hvordan denne status blev etableret på baggrund af en række forskellige konkurrerende videnskabelige tilgange og standarder. Projektets resultater vil blive udbredt på tværs af disciplinære grænser inden for nutidens klimadebat og vil bringe humanistiske kompetencer i spil i forhold til miljøvidenskaben. Projektet udnytter den synergi, der eksisterer på tværs af forskellige felter som videnskabshistorie og -geografi, miljøhistorie og klimavidenskab.