Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Specialeeksamen: Peter Synnestvedt Jepsen

Framinganalyse af debatten om deponering af radioaktivt affald i danske nyhedsmedier - Mediernes rolle i hybridfora og det dialogiske tekniske demokrati

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Fredag 18. december 2020,  kl. 11:00 - 12:00

Resumé

Dette projekt undersøger hvilken rolle, udvalgte lokale- og nationale medier har spillet i den offentlige debat om deponering af radioaktivt affald i Danmark i årene 2011-2015. Debatten om deponering af radioaktivt affald i Danmark er et eksempel på en socioteknisk kontrovers, hvor lokale aspekter dominerer i problemstillingen (Leunbach & Nielsen 2019). Ydermere vurderes det, om denne rolle er forenelig med den rolle hybridfora-teorien (Callon et al. 2009) tillægger medierne under sociotekniske kontroverser. I hybridfora-teorien fungerer medierne som en infrastruktur, der giver offentlig omtale til aktørers holdninger og kontroversen som helhed. Projektets resultater er baseret på en framinganalyse af mediedækningen i to lokale- og to nationale dagblade, hvor de to lokale dagblade repræsenterer områder med hver deres agenda. Framinganalysen viste, at de lokale dagblades dækning var præget af et betydeligt lokalpatriotisk bias, der kom til udtryk i form af favoriseringer af udvalgte aktører og holdninger. Det argumenteres derfor for at medierne, udover rollen som infrastruktur, antager en rolle som aktive aktører i den offentlige debat. Dette peger på en revurdering af mediernes rolle i hybridfora-teorien, så der skelnes mellem lokale- og nationale medier, for kontroverser med en markant lokal karakter. Denne rolle skal således også tage hensyn til, at lokale medier kan antage en mere aktiv rolle i debatten. I 2016 strukturerede myndighederne den offentlige debat ved at etablere et såkaldt kontaktforum. Projektet rejser derfor også et spørgsmål om de lokale medier skiftede rolle efter etableringen af kontaktforummet, der netop havde til formål at inkludere lokale bekymringer.

Vejleder: Kristian Hvidtfelt Nielsen