Aarhus Universitets segl

Uranspøgelset fra den kolde krig

Læs nyt fra forskningsprojektet Exploring Greenland.

I december måneds Rømer-nyhedsbrev fortæller lektor og projektleder Matthias Heymann, lektor emeritus Henry Nielsen og tidl. post doc. Henrik Knudsen (nu ved Erhvervsarkivet) om eftersøgning og udvinding af uran i Grønland under den kolde krig.

”Det var et særdeles følsomt emne for de danske myndigheder i årene efter Anden Verdenskrig, som kun blev mere ømt, efterhånden som Den Kolde Krig eskalerede,” forklarer Henry Nielsen, der sammen med Henrik Knudsen, har afdækket historien om "det danske uran-spøgelse".

http://scitech.au.dk/roemer/dec13/uranspoegelset-fra-den-kolde-krig/