Aarhus Universitets segl

Ny RePoSS-udgivelse af Louise Kobek Thorsen

Kratluskernes kognitive praksis: En udvikling af miljøbevægelser i 1980'ernes Danmark

Resumé

Med en kognitiv tilgang til ‘social movements’ vil en historie om to ‘movement intellectuals’ i første halvdel af 1980’ernes miljøbevægelse i Danmark blive skildret i dette projekt. Med et fokus på viden og dens produktion vil det være fortællingen om, hvordan to biologer, Per Christensen og Vagn Juhl Larsen, kendt som ‘kratluskerne’, satte gang i en række forureningssager i pressen. Det vil blive beskrevet, hvordan deres aktivisme var motiveret af deres videnskabelige baggrund, og en udvikling fra en tungmetalsaktivisme til formen af kratlusker-aktivismen vil blive fulgt. Formen af deres aktivisme vil blive eksempli?ceret gennem forløbet af den konkrete sag, Superfos-sagen, med vægt på sagens omtale i pressen. Herigennem vil kratluskernes kritik af den o?entlige miljøadministrationen som værende mangelfuld på biologisk og teknisk viden fremgå. I en analyse af kratluskernes ‘kognitive praksis’ vil deres formidlingsstrategier blive fremhævet. En transformation af kratluskernes kognitive praksis til institutionaliserede former for vidensproduktion vil blive diskuteret som processer af ‘cultural appropriation’. Heraf vil historien om kratlusker-aktivismen også være en historie om, hvordan nogle af spørgsmålene omkring forureningsforebyggelse opstod i Danmark. Konkluderende vil det blive foreslået at fremhæve dimensionen af formidlings- og kommunikationsstrategier i den kognitive tilgang til ‘social movements’.

Læs hele udgivelsen

Læs også artikel om Vagn Juhl-Larsen i Aarhus Stiftstidende