Aarhus University Seal

Master's Thesis Exam: Rosa Nan Leunbach

Deponering af radioaktivt affald i Danmark: En analyse af sociotekniske kontroverser, offentlig ekspertise og hybridfora i perioden 2003-2018

Info about event

Time

Friday 29 June 2018,  at 10:15 - 11:30

Abstrakt:

Det tog 15 år at træffe en beslutning om hurtigst mulig deponering af den relativt lille mængde radioaktive affald i Danmark — et land som tidligere har haft en polariseret offentlig debat om atomkraft, men som aldrig haft atomkraft som en del af sin energiforsyning. Dette projekt undersøger den beslutningsproces, som begyndte i 2003 som en ren ekspertsag med en entydig slutdepotsløsning, og som endte i 2018 som en offentlig socioteknisk kontrovers præget af offentlig modstand. Det blev til en åben beslutning om at lade affaldet blive, hvor det er, i et mellemlager. På baggrund af den offentlige debat i medierne, udtrykt ved mediedensiteten og kildemateriale fra den politiske proces, vil kontroversens forløb blive udfoldet i lyset af teorien om hybridfora (Callon et al., 2009). Den danske kontrovers om deponering af radioaktivt affald eksemplificerer Callon et al.s (2009) begreb om behersket handling og offentlig ekspertise, og etableringen af et kontaktforum er et konkret eksempel på en dialogisk procedure. Et spørgsmål der i den forbindelse kan rejses er, om projektets resultater lægger op til en revurdering af mediernes rolle i hybridforateorien.

Supervisor: Kristian Hvidtfelt Nielsen